ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 1. Γενικά 
 2. Εγγραφές
 3. Προγράμματα Σπουδών 
 4. Φοίτηση
 5. Τρόπος εκπαίδευσης
 6. Εκδηλώσεις 
 7. Συμπεριφορά
 8. Προσωπική Υγιεινή & Ασφάλεια
 9. Βεβαιώσεις Σπουδών ΚΔΒΜ1 
 10. Οικονομικές Υποχρεώσεις 
 11. Μεταβολές-Διαγραφές 
 12. Επιστροφές & Υποχρεώσεις Διδάκτρων για διακοπή σπουδών

13.Διαδυκτικά μαθήματα

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ:Το ΚΔΒΜ1  είναι αδειοδοτημένο – πιστοποιημένο κέντρο από τον ΕΟΠΠΕΠ και λειτουργεί με άδεια του  Υπουργείο Παιδείας.  Είναι  σχολή επαγγελμάτων  ομορφιάς  που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης  των επαγγελμάτων αυτών και  είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο εκπαίδευσης.
 2. 2ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Εγγραφή στα τμήματα σπουδών της σχολής μας  μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητος. 

 Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτω των 18 ετών,  θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά και η  γραπτή συγκατάθεση του κηδεμόνα του.  

Οι εγγραφές στα τμήματα σπουδών πραγματοποιούνται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έναρξη των τμημάτων  καθορίζεται από τη διεύθυνση και  ανακοινώνεται στα κοινωνικά δίκτυα της σχολής ή στην επίσημη ιστοσελίδα της. Προς διευκόλυνση σας, μπορείτε να κάνετε την κράτηση σας στα τμήματα μέσω eshop.(www.kanakibeautytraining.gr)

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:Η σχολή μας παρέχει ολοκληρωμένα τμήματα σπουδών, όπως ταχύρρυθμα, εντατικά, μικρής διάρκειας φοίτησης, διαδικτυακά και επίσης σεμινάρια και προγράμματα μετεκπαίδευσης, καθώς και ατομικά εξειδικευμένα μαθήματα.
 2. ΦΟΙΤΗΣΗ: Σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική με φυσική παρουσία, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει, και η διάρκεια τους γνωστοποιείται και επιβεβαιώνεται κατά την εγγραφή. Η σχολή παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της να επιλέξουν την αγορά διαφόρων προτεινόμενων πακέτων υλικών – εργαλείων – αναλώσιμων για την εκπαίδευσή τους σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι σπουδαστές πρέπει να φροντίζουν να είναι στην ώρα τους σε κάθε μάθημα. 

Ø  Σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνουν τη γραμματεία ή τον υπεύθυνο εκπαίδευσης. 

Ø  Για τις απουσίες, η σχολή οφείλει να ενημερώνει το σπουδαστή ή τον κηδεμόνα του. 

Ø  Σε περίπτωση που οι απουσίες  ξεπεράσουν το 10% της διδακτικής ύλης  σε οποιονδήποτε τρόπο εκπαίδευσης, η σχολή θα  προειδοποιεί τον σπουδαστή περί μη ορθής παρακολούθησης, διότι δεν δύναται να  παραταθεί  η φοίτηση στο τμήμα που παρακολουθεί, καθώς η εκπαίδευση των τμημάτων ολοκληρώνεται απαραιτήτως στον καθορισμένο χρόνο που προγραμματίστηκε εξ αρχής. 

Ø  Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν ολοκληρώσει ή δεν παρακολουθήσει μία από τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος φοίτησης, η σχολή δύναται να μην εκδώσει το πιστοποιητικό παρακολούθησης/ φοίτησης.

Η  σχολή διατηρεί το δικαίωμα,  σε περίπτωση που οι σπουδαστές δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί  κατά την κρίση της, είτε στην αλλαγή ημερών ή ωραρίου φοίτησης, τοποθετώντας τους σε αντίστοιχα άλλα τμήματα, βάσει του χρόνου και της διαθεσιμότητας της σχολής και ταυτόχρονα να αξιώσει από τους σπουδαστές την κάλυψη της αντίστοιχης οικονομικής  επιβάρυνσης του κόστους φοίτησης για τον χρόνο παράτασης, είτε στην προσωρινή ή οριστική διακοπή φοίτησης, χωρίς επιστροφή των διδάκτρων στους σπουδαστές, σε περίπτωση προεξόφλησης των διδάκτρων, άλλως με υποχρέωση των σπουδαστών σε πλήρη εξόφληση του συνολικού συμφωνηθέντος ποσού των διδάκτρων λόγω κατάληψης της θέσης άλλου πιθανού σπουδαστή στη σχολή και αναζήτηση λοιπών δαπανών.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Οι σπουδές  χωρίζονται σε 3 βασικά μέρη:  
 2. Τα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση των θεωρητικών γνώσεων 
 3. Τους τρόπους εξάσκησης για την απόκτηση εμπειρίας στις  πρακτικές δεξιοτήτων  
 4. Την πρακτική  εφαρμογή και άσκηση όλων των παραπάνω γνώσεων, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την απόλυτη κατανόηση, ώστε οι σπουδαστές μας να ολοκληρωθούν σαν επαγγελματίες.

4  Εβδομαδιαίες εργασίες – homework

Όλοι οι σπουδαστές  ενημερώνονται για  την πρόοδό τους από τους εκπαιδευτές τους και  λαμβάνουν συμβουλές  για τη βελτίωσή τους. 

Επιπλέον τους διενεργούνται ανά εκπαιδευτική ενότητα εξετάσεις πρακτικής και γραπτών που βοηθούν την πρόοδο τους.

 Η αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή των διδασκομένων μαθημάτων. Αναλόγως το πρόγραμμα, η εκπαίδευση μπορεί να είναι καθημερινή ή κάποιες ημέρες της εβδομάδας, για το οποίο ο σπουδαστής ενημερώνεται κατά την εγγραφή του.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών είναι απαραίτητο οι σπουδαστές να έχουν πραγματοποιήσει  και τα 3 παραπάνω μέρη εκπαίδευσης. 

Η γραμματεία της σχολής λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 15:00 Δευτέρα εώς Παρασκευή.  Αργίες και τη περίοδο των διακοπών του Αυγούστου η σχολή παραμένει κλειστή. 

Σε περίπτωση κρατικής απόφασης περί αναστολής διδασκαλίας και εκπαίδευσης των σπουδαστών της σχολής με φυσική παρουσία λόγω της πανδημίας ή των μεταλλάξεων αυτής ή για κάθε λόγο ανωτέρας βίας, η σχολή λειτουργεί κανονικά, όπως ο νόμος προβλέπει, (π.χ. διαδικτυακά), τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά εξ αποστάσεως με ψηφιακά ή άλλα μέσα και ισοδυναμούν πλήρως με τα δια ζώσης μαθήματα, συνεπώς οι σπουδαστές δεν απαλλάσσονται καθ΄οιονδήποτε τρόπο των πάσης φύσεως υποχρεώσεων τους προς τη σχολή και η σχολή δεν έχει υποχρέωση να επαναλάβει τα μαθήματα που διεξάγονται εξ αποστάσεως.

 1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Οι σπουδαστές δύνανται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις  που διοργανώνει η σχολή με στόχο την εμπειρία και την εξοικείωσή τους με το επάγγελμα που επέλεξαν. Στις εκδηλώσεις που συμμετέχουν οι σπουδαστές θα πρέπει να συμπεριφέρονται  με ευγένεια, υπομονή και εμπιστευτικότητα. Η σχολή έχει το  δικαίωμα να  δημοσιοποιεί  φωτογραφικό  ή οπτικοακουστικό υλικό  όπου θα υπάρχει η  παρουσία των σπουδαστών της σε εκδηλώσεις.  Παράλληλα επιτρέπει στους σπουδαστές της  να δημοσιοποιούν υλικό από εκδηλώσεις που οι ίδιοι συμμετέχουν με τη σχολή. Προϋπόθεση των παραπάνω είναι οι σπουδαστές να σέβονται τις αρχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Οι σπουδαστές οφείλουν να συμπεριφέρονται, με σεβασμό και αξιοπρέπεια,  να γνωρίζουν τον κανονισμό σπουδών  της σχολής  και να τον ακολουθούν.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και τα βιβλία ή εγχειρίδια  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο από τους σπουδαστές και να μην προκαλούνται φθορές και οι σπουδαστές οφείλουν να διατηρούν το χώρο καθαρό μετά το πέρας των μαθημάτων τους και ομαδικά να επιμελούνται το χώρο εκπαίδευσής τους.

Επίσης, οι σπουδαστές οφείλουν να φέρουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (π.χ. γάντια, στολή, μάσκα, κ.λπ.) και ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο ο εκπαιδευτής τους ανά μάθημα.

Οι σπουδαστές οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες που τους δίδονται από τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτές και αφορούν την εκπαιδευτική τους πορεία και συμπεριφορά.

Η σχολή είναι ενάντια σε  συμπεριφορές  που θέτουν σε  κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών, ή προκαλούν με οποιονδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε μορρής παρενόχληση, εκφοβισμό (π.χ. λεκτικό ή σε ηλεκτρονικά μέσα), προσβολή των ηθών και των εθίμων και η σχολή διατηρεί κάθε δικαίωμα να προσφύγει σε  τρόπους έννομης συμμόρφωσης όταν κριθεί απαραίτητο. 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ο  κάθε σπουδαστής πρέπει να έχει επίγνωση της ευθύνης του σχετικά με την προσωπική του υγιεινή και ασφάλεια. 

Τα εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιεί οφείλε να τα προσέχει ώστε να είναι σε καλή κατάσταση, ασφαλή και να  τα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που κατασκευάστηκαν. Στο τέλος του κάθε μαθήματος σε ομάδες ή ατομικά μαζέυουμε τον χώρο και τον επαναφέρουμε στην κατάσταση που ήταν πριν το μάθημα. Οι σπουδαστές μπορούν να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες από την  σχολή  τους σε σχέση με τα παραπάνω. 

Ο κάθε σπουδαστής οφείλει να φέρει τα δικά του ατομικά πακέτα υλικών – προϊόντων – εργαλείων – αναλώσιμων – ανταλλακτικών αυτών, και σε περίπτωση που δεν έχει δικά του, η σχολή κατ΄εξαίρεση δύναται να του παραχωρήσει προσωρινά τη χρήση τέτοιου είδους υλικών – εργαλείων για την εκπαίδευση του κατά τη διάρκεια του μαθήματος,  τα οποία θα βρίσκονται στην κατοχή κάθε σπουδαστή καθ΄όλη τη διάρκεια του μαθήματος και ο κάθε σπουδαστής είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη καλή χρήση, τον επιμελή καθαρισμό και απολύμανση τους, καθώς και την ορθή φύλαξη αυτών.

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: Οι σπουδαστές μας έχουν την δυνατότητα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Βάσει και του Νόμου 4386 ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016 η βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ1 στις ειδικότητες, όπου απαιτείται, σε κάθε απόφοιτο, που θέλει να ιδρύσει μελλοντικά τη δική του επιχείρηση. 

Επίσης, οι σπουδαστές μας έχουν τις καλύτερες  προοπτικές επιτυχημένης επαγγελματικής αποκατάστασης, γιατί  η σχολή επιθυμεί την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και προσπαθεί κατά το δυνατό μέτρο να φέρνει σε επαφή τους αποφοίτους της  με τους επαγγελματίες & τις επιχειρήσεις του κλάδου, που οι ίδιες απευθύνονται στην σχολή μας για την ανεύρεση προσωπικού τους, καθώς υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης στο δικό μας χώρο, όποτε αυτό είναι εφικτό.

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Κατά την εγγραφή τους στο τμήμα παρακολούθησης,  οι σπουδαστές, σε συνεννόηση με τη  γραμματεία συμφωνούν στον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων. Αυτή η συμφωνία πρέπει να ακολουθείται και από τις δυο πλευρές εγγράφως. Επίσης η  σχολή μας διαθέτει  εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής πιστωτικών καρτών.
 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Για μεταβολή ή διαγραφή σε οποιοδήποτε  πρόγραμμα σπουδών, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τμήματος,  ο σπουδαστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση της σχολής και σε συνεννόηση  να συμφωνηθεί το νέο πρόγραμμα. 
 3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Ø  Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών εκ μέρους του σπουδαστή για οποιονδήποτε λόγο, τα δίδακτρα μπορούν να παραμένουν στη σχολή και δίδεται η δυνατότητα για μελλοντική χρήση, δηλαδή να συνεχίσει τις σπουδές του εντός ενός έτους από την εγγραφή του.  Σε αυτήν την περίπτωση, η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί  κατά την κρίση της στην αλλαγή ημερών ή ωραρίου φοίτησης, με τοποθέτηση αυτού σε αντίστοιχα άλλα τμήματα ή σε άλλο πακέτο φοίτησης, βάσει του χρόνου και της διαθεσιμότητας της σχολής.

Ø  Διαφορετικά  σε περίπτωση που έχει διδαχτεί για επιπλέον χρόνο από όσο πλήρωσε, θα πρέπει να καταβάλει αντίστοιχα τα επιπλέον δίδακτρα. Επίσης, μπορούν να του επιστραφούν δίδακτρα, αφού αφαιρεθεί  τμηματικά το αντίστοιχο ποσόν για το χρόνο που εκπαιδεύτηκε, και του επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό, αφαιρώντας  ελάχιστη επιβάρυνση  τουλάχιστον 150€ για την θέση που άσκοπα κράτησε.

Ø  Σε περίπτωση που ο σπουδαστής έχει πληρώσει προκαταβολικά  όλες τις δόσεις με πιστωτική κάρτα αυτές θα του επιστραφούν, όπως θα εισπραχθούν, δηλαδή θα του επιστρέφεται κάθε μήνα το ποσόν που θα πιστώνεται στο λογαριασμό της σχολής.

Ø Η ακύρωση θέσης που λαμβάνει χώρα 90 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων γίνεται με πλήρη επιστροφή του προκαταβληθέντος ποσού των διδάκτρων. Μετά την πάροδο αυτής της περιόδου, σε περίπτωση ακύρωσης ή μη φοίτησης για οποιονδήποτε λόγο, η καταβολή του 30% προ Φ.Π.Α. επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων δεν επιστρέφεται στο σπουδαστή λόγω δέσμευσης της θέσης και αδυναμίας διάθεσης της σε άλλο σπουδαστή. Το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί με τον τρόπο που καταβλήθηκε στη σχολή (π.χ. τμηματικά με δόσεις).

Ø  Αναλόγως με το πακέτο φοίτησης της κάθε περιόδου, η σχολή δύναται κατά την εγγραφή του σπουδαστή να επιμερίζει την εξόφληση των διδάκτρων τμηματικά εώς την λήξη του προγράμματος. Οι ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων είναι καθορισμένες και ο σπουδαστής οφείλει να τις τηρεί με συνέπεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας, η σχολή, μετά από σχετική ενημέρωση του σπουδαστή και μη συμμόρφωσης αυτού, δύναται να διακόψει τη φοίτηση του.

Ø  Δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση δίδακτρα που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) ημερολογιακού έτους από την εγγραφή.

Ø  Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων οικονομικών όρων, όπως καθυστέρηση δόσης διδάκτρων πάνω από δύο εβδομάδες, η φοίτηση διακόπτεται και ο σπουδαστής απευθύνεται στην διεύθυνσή.

Όλοι οι σπουδαστές που εγγράφονται στη σχολή μας  οφείλουν να έχουν ενημερωθεί για τον κανονισμό λειτουργίας και να  συμμορφώνονται πλήρως με αυτόν. 

Όροι Χρήσης

Τρόποι πληρωμής

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

 1. Αντικαταβολή Επιλέξτε την Αντικαταβολή για να πληρώσετε την παραγγελία σας κατά την παραλαβή της, εξοφλώντας την εταιρεία courier που θα σας παραδώσει το πακέτο σας.
 2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή web banking. Εφόσον επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα σας σταλεί email με την παραγγελία σας στο οποίο θα αναφέρονται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, και για σκοπούς συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά τραπεζικά πρότυπα που ισχύουν από 01/01/2007, οι αριθμοί λογαριασμών παρατίθενται και σε μορφή IBAN (International Bank Account Number).

Συνεργαζόμενες τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ GR5401101940000019400678819 Όνομα Δικαιούχου :Κανάκη Βασιλική

Μετά την κατάθεση σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία

 • στέλνοντας ένα email στο kbt1.edu@gmail.com για να γνωστοποιήσετε την κατάθεση σας
 • στο τηλέφωνο 2104627560.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΣΩ WEB BANKING ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Επιστροφή προϊόντων

Προϊόντα που αγοράστηκαν από το www.kbt1.gr μπορούν να επιστραφούν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, στην περίπτωση που είναι προβληματικά ή διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στη συσκευασία στην οποία τα παραλάβατε και να συνοδεύονται με την απόδειξη σε άριστη κατάσταση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν κάθε επιστροφή είναι απαραίτητη η επικοινωνία (μέσω e-mail ή τηλεφώνου) μαζί μας, και η συγκατάθεση μας για την επιστροφή που θέλετε να κάνετε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η KBT διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή της επιστροφής σας.

Προκειμένου να επιστρέψετε τα προϊόντα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της σχολής στο τηλέφωνο 210 4627560. Κατά περίπτωση θα γίνεται:

Προβληματικά προϊόντα: Θα αντικαταστήσουμε τα προϊόντα σας χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας πριν την αποστολή και παράδοση σε courier θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 4627560.

Επιστροφή χρημάτων: Οφείλουμε να επιστρέψουμε εξ’ ολοκλήρου τα χρήματά σας (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για την αγορά σας) σε περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής της παραγγελίας σας, εντός 3 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησής σας.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.kbt1.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το www.kbt1.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα του www.kbt1.gr όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας. Ειδικότερα, το www.kbt1.gr δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του kbt1.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του kbt1.gr και της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Το kbt1.gr δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου kbt1.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο kbt1.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας επισκέπτης/χρήστης πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος του kbt1.gr .Ωστόσο, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί από πλευράς του η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία, αφμ κλπ). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του kbt1.gr για την παροχή των προϊόντων.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του kbt1.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για

α) παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

β) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή προκαλεί βλάβη στην εταιρεία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο

γ) αποστολή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Η ευθύνη για την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας και για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη.

Οποιαδήποτε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας επιφέρει αυτόματα διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του Kanaki Beauty Training.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση του kbt1.gr , στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εάν με υπαιτιότητα του kbt1.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.
 2. Εάν με υπαιτιότητα του kbt1.gr πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, με κακή συσκευασία κλπ). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος και να επικοινωνήσει με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν, το kbt1.gr δεν θα δεχτεί την όποια επιστροφή και συνεπώς δεν θα προβεί σε αντικατάσταση. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

Γενικά

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ).

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το kbt1.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα, ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται, εφόσον παρέχονται, μόνο από τους κατασκευαστές και ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται σχετικά από τη συσκευασία του προϊόντος. Οποιαδήποτε τηλεφωνική ενημέρωση γίνει από το kbt1.gr σχετικά με εγγυήσεις κατασκευαστών γίνεται απλά και μόνο προς διευκόλυνση του πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση του kbt1.gr.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Γενικά

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και εκτελούνται οι αποστολές των παραγγελιών εντός της Ελλάδος.Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών μεταξύ 9.00 π.μ.-17.00μ.μ.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τιμές

Στις τιμές που αναγράφονται συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Το kbt1.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλει το τίμημα, το οποίο αναγράφεται κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Ολοκλήρωση/Επιβεβαίωση παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το kbt1.gr μέσω email ή/και με τηλέφωνο ή/και με sms την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας.

Τροποποίηση της παραγγελίας

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας μπορούν να γίνουν αλλαγές εφόσον ζητηθεί εντός 24 ωρών.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, τότε το kbt1.gr θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω email ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για το πότε πιθανολογείται η παράδοσή του. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα παραλαβής του προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ανακαλέσει την παραγγελία του εν λόγω προϊόντος ενώ η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Παρακολούθηση της παραγγελίας

Το kbt1.gr παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του, μέσω των ενημερωτικών email που λαμβάνει κάθε φορά που η παραγγελία του αλλάζει στάδιο.

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση γίνεται το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί.

Τρόπος παράδοσης

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να παραλάβει το προϊόν που παρήγγειλε από το φυσικό κατάστημα της εταιρείας στο Κερατσίνι , Ελευθερίου βενιζέλου 157 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2104627560. Τα προϊόντα θα παραμένουν διαθέσιμα στο κατάστημα για επιπλέον διάστημα έως 3 ργάσιμων ημερών από την προσυμφωνημένη (τηλεφωνικά) ημερομηνία παραλαβής.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΣΩ COURIER

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (ACS COURIER).

Έξοδα αποστολής/Αντικαταβολής

Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής (μέσω πιστωτικής κάρτας, PayPal ή με αντικαταβολή), τυχόν έξοδα αποστολής και διαχείρισης αντικαταβολής βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον πελάτη-αγοραστή και εξοφλούνται από τον τελευταίο στον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρείας κατά την παράδοση-παραλαβή των προϊόντων.

Tα έξοδα αποστολής είναι 3,00 €

Τα έξοδα αντικαταβολής είναι 2,50 €

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 62€ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

 1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, το kbt1.gr θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τον ρωτήσει εάν θέλει να του παραδοθεί η παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να του προταθεί κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτός θα αποσταλεί στον πελάτη μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.
 2. Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, το kbt1.gr θα επικοινωνεί με τον πελάτη για να του παρέχει κάποια εναλλακτική λύση.
 3. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, το kbt1.gr θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να δηλώσει εάν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.
 4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία με τον πελάτη (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία του πελάτη που καταχώρησε δεν είναι ορθώς ενημερωμένα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου kbt1.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου Kbt1.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το kbt1.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 4627560 ή να επικοινωνούν με το kbt1.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση kbt1.edu@gmail.com καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθερίου βενιζέλου 157, Κερατσίνι τκ 18755.