Ορθονυχία – Πακέτο 6

160.00

Σεμινάριο  4 εφαρμογών ορθονυχίας

Μέρες:  2 (δύο)  1+1

Ώρες:12

Θεωρία και πρακτική

Υλικά: διατίθενται στην σχολή μας

Τιμή Προγράμματος: 320€
Με την αγορά του παρόντος, πληρώνετε το 50% του εκπαιδευτικού προγράμματος κάνετε κράτηση για το εκπαιδευτικό έτος που ακολουθεί.

Η βεβαίωση δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

Το ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος / σεμιναρίου

Διαβάστε περισσότερα για τους όρους χρήσης μας