Φρέζα 39/009

7.00

Για εργασίες στα άκρα των νυχιών.
Μέγιστος αριθμός στροφών/λεπτό: 50.000