Φρέζα 39/021

7.00

Για εργασίες στα άκρα των νυχιών.
Μέγιστος αριθμός στροφών/λεπτό: 40.000