Φρέζα Λείανσης

8.50

Χονδρή κόκκωση
Μέγιστος αριθμός στροφών/λεπτό: 10.000