Κοίλη φρέζα Kοπής με οδοντωτή κόψη 224/018

17.00

Μέγιστος αριθμός στροφών/λεπτό: 8.000